You are currently viewing #2 ŠEF VS. VODJA

#2 ŠEF VS. VODJA

Šef vs. vodja: Kakšna je razlika?

Med šefom in vodjo je velika razlika. Dobri vodje ne le motivirajo in navdihujejo svoje ekipe, da delujejo po najboljših močeh, ampak so tudi sami del ekipe. Najdejo zdravo ravnovesje med upravljanjem, vodenjem in priskočitvijo na pomoč, ko je to potrebno. Prav tako nenehno raziskujejo nove metode in načine, kako biti boljši vodja.

Ljudje iščejo dobre vodje, za katere delajo, in se nanje obračajo po nasvete in spodbudo. Nekaj besed o razlikah med šefom in vodjo in o tem, katere odgovornosti bi moral imeti vsak odličen menedžer in lastnik podjetja na svojem seznamu, če želi skokovito napredovati do uspeha v celotnem podjetju.

Šef »upravlja« zaposlene, vodja pa jih motivira, vodi in jim pomaga pri doseganju ciljev. Govorimo o razlikah v obnašanju, odnosu do zaposlenih, o pristopu k reševanju izzivov in o integriteti.

Naštela bom le nekaj najbolj očitnih razlik med šefom in vodjo, nekako verjamem, da jih boste že naslednji dan lahko prepoznali v svojih nadrejenih, kolegih, prijateljih,…

PS: Kar velja v poslovnem svetu velja tudi v osebnih odnos. Če imate prijatelja, ki je zadolžen za organizacijo petkovega večera in vedno le ukazuje, narekuje kaj boste počeli in želi, da je vedno po njegovo… nimate prijatelja ampak »šefa«… če pa je vaš prijatelj odprt za predloge, se strinja z vami, se z vami pogovori o planih za petkov večer, potem pa mate »vodjo«…

Poglejmo razlike:

Vodja ima odprt um vs. šef že »vse ve in vse zna«

Vodje bodo sprejeli miselnost »rasti«. To pomeni, da so odprti za učenje novih idej, poslušajo zanimive poglede drugih in so pripravljeni poskusiti nove stvari, ko se pojavijo. To pomaga spodbujati bolj ustvarjalno delovno okolje za vse. Pomaga tudi, da se celotna ekipa počuti podprto pri delu, ki ga opravlja, kar vodi do večje produktivnosti in boljših rezultatov.

Vodja sodeluje z ekipo vs. šef narekuje, diktira delo

Vodje radi sodelujejo s člani svoje ekipe, da bi kot skupina dosegli najboljše pozitivne rezultate. Za nadzor nad napredkom se ne zanašajo le na enega ali dva zaposlena, sebi »enakopravna« po poziciji. Čeprav je dober vodja resna prednost, vodje delajo praktično, rame ob rami s partnerji in zaposlenimi v ekipi razmišljajo o inovativnih rešitvah. Avtoriteta vodje ni vprašljiva.

Vodja daje moč svoji ekipi vs. šef izvaja mikromenedžment

Vodje vzpostavijo sisteme in procese, ki zaposlenim olajšajo sprejemanje odločitev z minimalnim nadzorom. To se lahko nanaša na finance, upravljanje nalog in celo odnose s strankami. S pravilno komunikacijo vodje svoji ekipi olajšajo doseganje določene stopnje avtonomije ne glede na to, na čem delajo.

Vodja prevzame krivdo nase vs. šef prevali krivdo na druge

Ko ekipa spodleti, vodja verjame, da je njegova odgovornost, da ugotovi, kaj so kot ekipa storili narobe, preden nadaljujejo z »ocenjevanjem« in izpostavljanjem posameznikov. Vedo, da če projekt ni izpolnil pričakovanj, je to lahko povezano s kulturo na delovnem mestu, sistemi, ki so jih že vzpostavili, ali njihovim spregledom, ki ga je mogoče in treba popraviti za naslednji projekt. Zagotovo pomaga tudi razumevanje funkcij upravljanja.

Vodja je zgled svoji ekipi; šef dela zgled iz svojih zaposlenih

Vodje poskrbijo, da pravila veljajo tudi zanje. Sledijo jim, jih predelajo in po potrebi popravijo. Modelirajo vedenje, ki ga želijo videti na delovnem mestu. To pogosto vključuje pozitivno razmišljanje, zgodnji prihod v službo in pogosto pojavljanje na skupnih sestankih, briefingih, tudi ko jim tam ni potrebno biti.

Ste torej šef ali vodja: kateri način vodenja vam ustreza?

Za kakšen način vodenja se boste odločili, je odvisno od vas. Toda, morda že imate vzpostavljen stil vodenja, ki ni najboljši za vas ali vašo ekipo? Tudi če je do te točke delovalo, je pomembno, da resno razmislite, kje ste zdaj in kje bi radi bili. Biti »šef« v današnjem svetu ni učinkovito. Časi diktature, nazdorovanja, mikromenedžiranja in kaznovanja zaposlenih so stvar preteklosti. Novodobni vodja mora znati voditi, motivirati in pozitivno vplivati na svojo ekipo.

Ker, veste, ljudje ne zapuščajo zgolj slabih služb, v večini primerov zapuščajo slabe vodje in toksično delavno okolje. Si želite, da se vas zaposleni bojijo ali vam zaupajo in vedo, da lahko vedno pristopijo do vas z vprašanji in predlogi? Si želite, da bi zaposleni prihajali v službo z vesljem in svežimi glavami ali zagrenjeni in samo čakali kdaj odbije ura za odhod? Si želite ekipe, ki ji in ona vam absolutno zaupa, saj veste, da delate za skupno dobro ali bi raje imeli ekipo, ki vas sabotira in gleda v zrak, ko niste prisotni?

Še bi lahko naštevala, skratka,… dobro vodenje ustvarja zdravo delavno okolje in harmonične odnose v organizaciji.

Razmislite o zapisanih razlikah in poskusite biti boljši VODJA.

 

Dodaj odgovor