You are currently viewing #4 ZAUPANJE ALI MIKRO NADZOR?

#4 ZAUPANJE ALI MIKRO NADZOR?

Tudi ta tema je ena izmed tistih, s katerimi se dnevno srečujem pri mojem delu. Če se spomnite svojih šolskih dni… ste lažje/bolje delali, ko vam je učiteljica pustila, da sami delate nalogo ali takrat, ko vam je stala za hrbtom, dihala za vrat in ste čutili njen nadzor med svojim delom? No, v poslovnem svetu je čisto enako, le nekoliko z drugačnimi prijemi, odgovornostmi in seveda tudi posledicami.

Večina zaposlenih je sposobnih in pripravljenih dostaviti zadane naloge (zakaj bi jih sicer najeli!?) vendar se zgodi, da morda niso imeli priložnosti izpolniti vseh pričakovanj, morda nimajo dovolj izkušenj ali znanja na specifičnem področju, morda so pa začeli delati v, njim še ne poznanem, svetu. Skratka, v primerih, ko pride do te točke, ko je potrebno umešati vodjo, se vodja pojavi v ključni točki svoje odločitve. Njegovo postopanje na tej točki pokaže iz kakšnega testa ta vodja je.

Vodja ima v tej točki DVE izbiri. Ena je SLEPO ZAUPANJE, da bodo zaposleni dostavili zadane naloge, druga pa je MIKRO UPRAVLJANJE z zaposlenimi.

Tako na hitro se zdita ti dve možnosti čisto nedolžni, ampak v praksi temu ni tako.

Slepo zaupati pomeni tudi voditi, učiti, spodbujati in pomagati svojim zaposlenim, da dostavijo svoje delo. Mikro upravljanje tudi vsebuje vse našteto, vendar z zelo pomembno razliko: da pri vsem tem vodja neprestano gleda pod prste svojim zaposlenim in želi imeti kontrolo in vpogled v čisto vsak korak skozi proces. To pa ni čisto nič pozitivnega.

Mikro upravljanje oz. nadzor gre z roko v roki z diktativnim vodenjem, o katerem sem pisala v prejšnjem blogu. Namreč, mikro upravljanje je »stranski produkt« čistega nezaupanja članom ekipe, da bodo opravili delo.

Zaupanje pa je sestavljeno iz iskrenosti, verodostojnosti in kompetentnosti.

Vodje, ki izvajajo mikro nadzor so v veliko primerih nesamozavestni, nesuvereni in velikokrat  tudi manj izkušeni kot svoji zaposleni. Zato je njihov mikro nadzor nekakšen »obrambni mehanizem« za svojo lastno negotovost.

Vodje, ki izbereo zaupati svoji ekipi, pa jasno pokažejo, da razumejo proces, da poznajo postopke do potankosti, so odprti za drugačna mnenja in se zato ne »bojijo« oz. jih ni strah, da bi njegovi zaposleni ne dostavili dobrega dela.

Da se razumemo, s tem ne mislim, da lahko vsak dela kar želi, prosto po Prešernu… s tem mislim, da, ko so enkrat naloge razporejene, ko je dogovorjen proces dela, ko je jasno kdo kaj dela in kaj se od njega pričakuje, da vsak posameznik spoštuje zadane plane in sledi vodji. Ko govorim o točki odločitve, je to točka, ko posameznik ali ekipa potrebujejo pomoč vodje. Bodisi zaradi nevednosti, zaradi pomembne odločitve, ki jo je potrebno sprejeti ali zgolj zaradi osebne sigurnosti, da so na pravi poti.  

Da bodo zaposleni/člani ekipe resnično zrasli in se razvili v samostojne posameznike ter, da bo njihova odgovornost učinkovala, morajo biti člani ekipe vključeni v razvoj in proces dela od prvega dne.

Ena od večjih napak, ki jih vodje počnejo je ta, da se vse odločijo na svojo roko, da sestavijo plan dela brez vključevanja svoje ekipe, da pričakujejo vse do zadnje točke točno tako, kot so si sami zamislili in ne odstopajo od tega. To je diktativno vodenje in tudi mikro nadziranje med samim procesom dela.

Zaupanja vredni zaposleni se počutijo bolj cenjene, spoštovane, kar jim bo pomagalo, da se bodo počutili bolj angažirane pri svojem delu, vsaka organizaija pa za uspeh potrebuje angažirano delovno silo. To bo tudi spodbudilo večji občutek zadovoljstva zaposlenih pri delu in nižje stopnje fluktuacije osebja. Poleg tega posameznik rase s tem, ko se uči skozi svoj proces dela.

Tako kot v osebnem življenju, kajne? Kjer se počutimo cenjene in spoštovane se počutimo tudi dobro in »domače«.

Zaupanje na delovnem mestu pomeni, da člani ekipe uživajo kulturo poštenosti, psihološke varnosti in medsebojnega spoštovanja. Ponosni so na to, kje delajo, in so bolj pripravljeni storiti več za organizacijo. Zaupanje na delovnem mestu tudi pomaga zaposlenim, da se počutijo varne na svojih delovnih mestih in posledično zmanjšuje stres.

Torej, zaupajte svojim članom ekipe, spodbujate jih, da dostavijo dobro opravljeno nalogo.

obro delo posameznika = dobro delo celotne ekipe = dobro delo organizacije.

Dodaj odgovor